Szolgáltatások
programok
2020. június
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
html plain titleonly titleandlead full need dontneed 1000
Hírlevél feliratkozás
partnereink
BudapestPortál
Fővárosi Oktatási Portál
Budapesti Ifjúsági Portál
Én iskolám
FOK
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Betűméret csökkentéseBetűméret növelése
Cikk nyomtatása
2012. 01. 19. csütörtök
Savaria országos történelem tanulmányi verseny
9-10. évfolyam
Történelem

A verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait.


A verseny kezdete:
2012. 02. 21. 14:00-16:00
helyszíne:
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet
A nevezés határideje:
Lezárva
módja:
on-line
A(z) 1. forduló időpontja:
2012. 02. 21. 14:00-16:00
helyszíne:
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet
A(z) 2. forduló időpontja:
2012. 04. 20-21.
helyszíne:
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.
Eredményhirdetés időpontja:
-
helyszíne:
A verseny meghirdetője:
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
szakmai felelőse:
Kákonyi Lucia
elérhetősége:
338-2156/169, kakonyi.lucia@fppti.hu
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
338-2156/152, bondzsér.zita@fppti.hu

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
I. kategória: 9. évfolyamos tanulók és a nyelvi előkészítő évfolyamok tanulói, ideértve azokat a 10. évfolyamos tanulókat is, akik ebben a tanévben a 9. évfolyam tananyagát tanulják.
II. kategória: 10. évfolyamos tanulók, ideértve azokat a 11. évfolyamos tanulókat is, akik ebben a tanévben a 10. évfolyam tananyagát tanulják.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:

9. évfolyam
Egyetemes és magyar történelem Kr.e. II. évezredtől a XI. századig
Kiemelt korszakok a döntőn: római kultúra, Pannónia, a magyarok honfoglalása,
letelepedése és az államalapítás.

Megyei forduló
Kr.e. II. évezredtől Kr.u. 284-ig

 1. Az érvényben lévő történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok

 2. Kertész István: Hellén államférfiak. Kossuth, 1992. pp 11-29 (Szolón, Periklész)

 3. Herber-Martos-Moss-Tatár-Tisza: Történelem (Kr.e. 500-Kr.u.1000) Reáltanoda alapítvány, 1993. pp 161-177 (A polgárháborúk kora a Kr.e.2.század végétől Kr.e.44-ig), pp 259-279 (A római kultúra és civilizáció)

 4. T.Cornell-J.Matthews: A római világ atlasza, Helikon Kiadó, pp 88-92 (Róma a köztársaság idején, Róma a korai császárság idején), pp 94-98 (Az államvallás ünnepei, A keleti kultuszok)

Országos forduló
Írásbeli: Kr.e. V. századtól XI. századig
Szóbeli: I. századtól - XI. századig

 1. Az érvényben lévő történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok

 2. T.Cornell-J.Matthews: A római világ atlasza, Helikon Kiadó, pp 182-201 (A mindennapi élet, Malmok és a Műszaki ismeretek, Szórakoztató látványosságok.

 3. Fodor István: Őstörténet és honfoglalás. Kossuth Kiadó, 2009. pp 82-102 (Életmód, társadalom, műveltség)

 4. Bertényi Iván: Szent István és öröksége (1000-1440). Vince Kiadó, 2000. pp 11-22. (Szent István életműve)

10. évfolyam
Egyetemes és magyar történelem Kr. e. VIII. századtól 1686-ig
Kiemelt korszak a döntőn: Magyarország története a XV. századtól – 1686-ig
A verseny ismeretanyaga a témához illetve a kijelölt korhoz tartozó középiskolai tananyagból és a javasolt szakirodalomból áll.

Megyei forduló
Kr.e. 800-tól – 1526-ig

 1. Az érvényben lévő történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok

 2. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok (Szerk.: Rácz Árpád), Rubicon-Aquila-Könyvek, Budapest,1999. (pp1-5 Kristó Gyula: Szent István, pp 7- 9 Font Márta: Könyves Kálmán)

 3. Bertényi Iván: Szent István és öröksége (1000-1440). Vince Kiadó, 2000. pp 145- 157 (Magyarország Zsigmond uralkodása idején)

 4. Engel Pál - Kristó Gyula - Kubinyi András: Magyarország története 1301-1526. Osiris, 2001. pp 316-323

 5. Draskóczy István: A tizenötödik század története, Pannonica Kiadó, pp 158-171 (Az ország védelme, Királyi bevételek, "Ami mindenkit érint")


Országos forduló
Írásbeli: 1000-től – 1686-ig, Szóbeli: 1458 - 1686

 1. Az érvényben lévő történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok

 2. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok (Szerk.: Rácz Árpád), Rubicon-Aquila-Könyvek, Budapest, 1999. (Oborni Teréz: Fráter György pp 63-66)

 3. Magyarország története (főszerkesztő: Romsics Ignác). Akadémiai Kiadó, 2007. (pp 355-364 Pálffy Géza: A magyar gazdaság útjai Európába, pp 364-369 Honkeresők: etnikai és demográfiai változások)

 4. Oborni Teréz: Erdély fejedelmei. Pannonica, 2001. (pp 61-76 Bocskai István, pp 95-125 Bethlen Gábor)


A nevezés módja, határideje

A versenyre Budapesten a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetnél kell nevezni on-line 2012. január 31-ig a Tehetségháló portálon.
Iskolánként és kategóriánként max. 5 fő nevezhető a megyei/fővárosi fordulóba. A megyei versenyfelelős a létszámot 2012. február 6-ig megküldi az NymE RPSzKK -hoz.

Nevezési díj: a budapesti fordulóban való részvétel 1000 Ft/fő nevezési díjhoz kötött. A nevezési díj befizetése kizárólag számla alapján történhet, amelyhez szükséges számlakérő lap letölthető a Tehetséghálóról.
Az országos szervező nem állapít meg nevezési díjat.

Fordulók (időpontok, helyszínek)

 1. forduló: 2012. február 21. 14-16 óra A fordulót a megyei pedagógiai intézetek, Budapesten a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szervezik. A forduló anyagát az NymE RPSzKK juttatja el az intézetekhez. A megyei forduló dolgozatait a szaktanácsadók javítják ki és értékelik, majd az eredményeket eljuttatják az NymE RPSzK-hoz 2012. március 5-ig.

 2. forduló: 2012. április 20-21. Az országos döntőn kategóriánként a megyei fordulókon országosan legjobb teljesítményt nyújtó 15-15 tanuló vehet részt, akiket közvetlenül a NymE RPSzKK értesít.


A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból: Az iskolák belső kiválasztási folyamat során eldöntik annak a max. 5-5 versenyzőnek a személyét, akiket neveznek a megyei/fővárosi fordulóba. Az országos döntőn a megyei fordulókon kategóriánként a legjobb teljesítményt nyújtó 15-15 tanuló vehet részt.
Az eredmények közzétételének módja: A megyei fordulók és az országos döntő eredményeit az NymE RPSzKK honlapján teszi közzé.

Díjazás
Az országos döntőn részvevő versenyzők könyvjutalomban részesülnek.

A szervezők elérhetősége
Bakó Balázs, Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel.: 94/519-641; e-mail: bako@pszk.nyme.hu illetve a megyei versenyfelelősök.


A verseny eredményei

Forduló
1.budapesti forduló (elődöntő)


Kapcsolódó oldalak
Tehetségháló
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
EU-s MFPI-projektek
MFPI Weszely Galéria
Egész életen át tartó tanulás program - Leonardo da Vinci
Agressziókezelés