Szolgáltatások
programok
2020. június
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
html plain titleonly titleandlead full need dontneed 1000
Hírlevél feliratkozás
partnereink
BudapestPortál
Fővárosi Oktatási Portál
Budapesti Ifjúsági Portál
Én iskolám
FOK
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Betűméret csökkentéseBetűméret növelése
Cikk nyomtatása
2013. 12. 05. csütörtök
XLVI. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny
9-10.évfolyam és 11.évfolyam
Kémia

Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny (Irinyi OKK), mint a kémiaoktatás eszköze évtizedek óta jelen van Magyarországon, és a határon túli magyar  kémiaoktatásban is egyedülálló szerepet tölt be. Egyrészt a tehetségkutatás eszköze, másrészt növeli a tanulás és tanítás hatékonyságát.


A verseny kezdete:
2014.02.06
helyszíne:
a tanuló iskolája
A nevezés határideje:
Lezárva
módja:
e-mailen
A(z) 1. forduló időpontja:
2014.02.06
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2014.03.13.
helyszíne:
Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium
Eredményhirdetés időpontja:
-
helyszíne:
a döntő helyszíne
A verseny meghirdetője:
Magyar Kémikusok Egyesülete
szakmai felelőse:
Póta Mária
elérhetősége:
1-338-2156/110 pota.maria@fppti.hu
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
1-338-2156/152 bondzser.zita@fppti.hu

A verseny célja a tehetséget felismerni, gondozni, a tehetség kibontakoztatását segíteni a magyarországi és a határon túli magyar oktatásban.

Az Országos Tanulmányi Versenyek évenként megújuló és bővülő szakmai rendezvények. Fő céljuk a tehetségek felkutatása, a tehetség gondozása, és kiválasztása. A közoktatás egészére vonatkozó reformtörekvések kiemelt szerepet szánnak a tehetséggondozásnak, az alkotóképesség fejlesztésének és kiterjesztésének. Az egyéni teljesítményekben tükröződik az iskolában folyó pedagógiai munka, a pedagógusok szakmai felkészültsége, az oktatómunka hatékonysága.

A versenyfeladatok kiválasztásának alapelvét a következőképpen fogalmazhatjuk meg: A kitűzött feladat a versenyző tudásának mélységét és ne csak a mennyiségét mérje, vagyis a probléma megértése, vagy a megoldáshoz vezető út késztessen gondolkodásra. A feladatok egy részének megoldásában segítséget nyújthat az előző fordulók feladatsorainak részletes megoldása. A feladatokat úgy kell megválasztani, hogy a kitűzött időn belül megoldhatók legyenek.

A feladatok készítőinek célkitűzése, hogy a kommunikációs, a narratív, a döntési, a szabálykövető, a lényegkiemelő, a problémamegoldó, a kritikai, valamint a komplexitást és az információk kezelésével kapcsolatos képességeket (kulcskompetenciákat) próbálja meg mérni természettudományos és azon belül kémiai szempontból.

Közvetett céljaink között szerepel, − tudván, hogy a versenyek visszahatnak a mindennapi oktatásra −, hogy az egész magyar kémiaoktatást pozitív irányba befolyásoljuk, mégpedig a képességközpontú, gyakorlatorientált tanítás irányába.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

Az I. kategóriába tartoznak a 9. évfolyam, továbbá az ennek megfelelő nyelvi előkészítő évfolyam tanulói.

I.a. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen nem volt heti 2-nél több kémiaórája.

I.b. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen több mint heti 2 kémiaórája volt (a kémia, természettudomány, biológia-kémia és biológia tagozat emelt kémia óraszámmal).

I.c. kategóriában versenyezhetnek a vegyipari, környezetvédelmi és azon szakközépiskolák tanulói, amelyekben a kémia szakmai orientáló, alapozó tantárgynak tekinthető.

A II. kategóriába tartoznak a 10. évfolyam tanulói, továbbá az ennek megfelelő (11. évfolyam) nyelvi előkészítő évfolyam tanulói.

II.a. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen nem volt heti 4-nél több kémiaórája.

II.b. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen több mint heti 4 kémiaórája volt (a kémia, természettudomány, biológia-kémia és biológia tagozat emelt kémia óraszám-mal).

II.c. kategóriában versenyezhetnek a vegyipari, környezetvédelmi és azon szakközépiskolák tanulói, amelyekben a kémia szakmai orientáló, alapozó tantárgynak tekinthető.

A III. kategóriába tartoznak a 9. és 10. évfolyam olyan szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulói, akik 1 vagy 2 évig tanulják a kémiát.

A versenyben részt vesznek a határon túli magyar iskolák tanulói is.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

A versenyben részt vehetnek valamennyi magyarországi és határon túli magyar középiskola nappali tagozatos 9-10. évfolyamos, ill. ennek megfelelő évfolyam tanulói és magántanulói. Az évhalasztást kapott tanulók az adott évben nem vehetnek részt a versenyen. A tanulóknak a versenyre az iskola igazgatójánál kell jelentkezni, aki a jelentkezett tanulók listáját a megadott határidőig továbbítja a megyei pedagógiai intézeteknek.

A versenyen való részvétel kizáró okai: A bizottság vezetője valamint a feladatokat ismerő tag nem lehet olyan személy, akinek tanulói, rokonai, hozzátartozói indulnak a versenyen.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: Az elméleti verseny anyaga az általános- és középiskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az Irinyi OKK Versenybizottság a feladatok összeállításakor tekintettel lesz a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjére vonatkozó 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékleteiként megjelent kémia kerettantervek tartalmára (http://kerettanterv.ofi.hu/). Azonban fenntartja a jogot, hogy (a verseny tehetséggondozó jellegéből fakadóan) a kerettantervek által választható tananyagként megjelölt ismeretekre épülő feladatokat is kijelöljön. A versenyzők elméleti tudása terjedjen ki az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira, s legyen beágyazva az integrált természettudományos szemléletbe. A gyakorlati versenyen a logikai készségek és az eszközhasználat mellett a manuális készségek fejlesztését is igénylő elemzésben kell jártasságot bizonyítani. A döntő, 3. fordulóban a laboratóriumi gyakorlatok anyaga a 9. osztályos versenyzőknek sav-bázis titrálások, a 10. osztályos versenyzőknek pedig komplexometria. A megyei (budapesti) forduló laboratóriumi feladatait a helyi szervező és versenybizottság állítja össze, figyelemmel a döntő forduló gyakorlati anyagára. A felkészüléshez segítséget nyújtanak a www.irinyiverseny.mke.org.hu web oldalon található anyagok és a Középiskolai Kémiai Lapokban megjelent ismertetők és feladatok.

A nevezés módja, határideje:

Az iskolák igazgatói megküldik a megyei pedagógiai intézeteknek a versenyezni kívánó tanulók nevét, számát kategóriánkénti bontásban

2014. január 10-ig.

Nevezési díj: nincs.
Fizetendő nevezési és részvételi hozzájárulás a döntő fordulóra 8500,-Ft/fő (szállás, ellátás).

Fordulók

Mindhárom fordulóban külön feladatsort kapnak a 9., illetve a 10. osztályos tanulók. Az iskolai fordulót (1.) az iskolák szervezik, bonyolítják le. A forduló csak írásbeli feladatlapból (elmélet és számítási feladatok) áll, amelyet az Irinyi OKK Versenybizottság készít el, és a pedagógiai intézeteken, illetve ezek jogutódjain keresztül kapják meg az iskolák. Az írásbeli lebonyolítása a zárthelyik szabálya szerint történik. A szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a pedagógiai intézetek által megadott pontszám feletti dolgozatokat a pedagógiai intézethez, ahol felülbírálják a felterjesztett dolgozatokat, és összeállítják a megyei fordulóba behívandó tanulók névsorát. A forduló egy írásbeli feladatlap, hogy minél szélesebb tanulói réteget tudjon megmozgatni. A feladatlap két részből áll:

elméleti feladatok, amely a tanulók elméletben elsajátított ismereteinek készségszintű alkalmazását hivatottak mérni, számos ábrával, grafikon-értelmezéssel, gyakorlati példákkal

számolási feladatok, amelyek a mindennapi élettel, gyakorlattal kapcsolatosak, a matematikai eszközhasználat, az olvasás-szövegértés és a kémiai ismeretek kombinációi

A második forduló írásbeliből és laboratóriumi gyakorlatból áll, a pedagógiai intézetek szervezik és bonyolítják le, (megyénként egy helyszínen). A feladatlapot az Irinyi OKK Versenybizottság készíti el és a Magyar Kémikusok Egyesületén keresztül juttatja el a pedagógiai intézeteknek. A javítást a pedagógiai intézetek által felkért megyei versenybizottság végzi, az eredmények alapján kategóriánként elkészítik az országos döntőbe jutott tanulók névsorát. A döntőbe nevezhető tanulókat a selejtezők eredményei alapján választják ki a pedagógiai intézetek, ill. Budapesten a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. A benevezhető megyei létszámot az előző verseny eredményeinek figyelembevételével határozza meg az Irinyi OKK Versenybizottság, és megküldi a megyei pedagógiai intézeteknek.

Az I.c. és II.c. kategória középdöntőjének lebonyolítása nem a pedagógiai intézetek feladata, hanem a jelentkező szakközépiskolák egyikében történik. A középdöntő eredményének ismeretében az Irinyi OKK Versenybizottság választja ki a döntőbe kerülő tanulókat, akiknek létszáma független a megyei keretszámtól.

Az országos döntőt (3. fordulót) a Magyar Kémikusok Egyesülete és a Szegedi Tudományegyetem szervezi, bonyolítja le. A döntő 3 napos, írásbeli feladatlapból és laboratóriumi gyakorlati feladatból, valamint szóbeli döntőből áll. Mind az írásbelin, mind a laboratóriumi gyakorlaton külön-külön feladatsort, illetve feladatot kapnak a 9. és a 10. osztályos tanulók. Az értékelést és a rangsorolást a tantervi különbségeknek megfelelően, kategóriánként végzi az Irinyi OKK Versenybizottság.

A fordulók időpontja:

1. forduló: 2014. február 6.

2. forduló: 2014. március 13.

3. forduló: 2014. április 25-27.

A VERSENY HATÁRIDŐI:

Az iskolák igazgatói megküldik a megyei pedagógiai intézeteknek a versenyezni kívánó tanulók nevét, számát kategóriánkénti bontásban 2014. január 10-ig.

A megyei pedagógiai intézetek megküldik a versenyezni kívánó tanulók nevét, számát, iskoláját kategóriánkénti bontásban a Magyar Kémikusok Egyesületének (Magyar Kémikusok Egyesülete, 1015 Budapest, Hattyú u. 16, Tel: 201-6883, Fax: 201-8056, e-mail: irinyi@mke.org.hu Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet.) 2014. január 20-ig.

A Versenybizottság elkészíti a feladatlapot és a Magyar Kémikusok Egyesülete egy-egy példányban eljuttatja azokat a pedagógiai intézeteknek 2014. január 31-ig.

A pedagógiai intézetek továbbítják a feladatlapokat az iskolákhoz 2014. február 4-ig.

Az iskolai fordulók lebonyolítása a zárthelyi vizsgák szabályai szerint zajlik 2014. február 6-án, csütörtökön, 14-16 óra között.

A szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a pedagógiai intézet által megadott pontszám feletti dolgozatokat a pedagógiai intézetekhez, kivéve az I.c. és II.c. kategóriát, melyeknek kijavított dolgozatait megküldik a Magyar Kémikusok Egyesületének 2014. február 20-ig.

A pedagógiai intézetek által felkért versenybizottság (ill. a „c” kategóriák esetében az Irinyi OKK Versenybizottság) felülbírálja a felterjesztett dolgozatokat, összeállítja a megyei fordulóba behívandó tanulók névsorát, és megküldi azt a Magyar Kémikusok Egyesületétének 2014. február 27-ig.

A Magyar Kémikusok Egyesülete megküldi a pedagógiai intézeteknek a megyei forduló feladatlapjait a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban 2014. március 6-ig.

A megyei fordulók lebonyolítása a pedagógiai intézetek által felkért iskolákban 2013. március 13-án, csütörtökön, 9-14 óra között.

A pedagógiai intézetek az eredmények alapján elkészítik az országos döntőbe jutott tanulók névsorát kategóriánként. A névsort kiegészítik a kísérőtanárok névsorával, akik a döntő értékelő munkájában is részt vesznek. A két névsort megküldik az Irinyi OKK Versenybizottságának (Magyar Kémikusok Egyesülete) és intézkednek a részvételi hozzájárulás befizetéséről 2014. március 27-ig. Az iskolák a jelentkezési lapokat közvetlenül az Irinyi OKK Versenybizottságának (Magyar Kémikusok Egyesülete, 1015 Budapest, Hattyú u. 16, II/8) küldik 2014. április 3-ig. Az országos döntő a Szegedi Tudományegyetemen lesz 2014. április 25-27. között.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból: Az 1. fordulóban a szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a pedagógiai intézetek által megadott pontszám feletti dolgozatokat a pedagógiai intézetekhez, ahol felülbírálják a felterjesztett dolgozatokat, és összeállítják a megyei fordulóba behívandó tanulók névsorát. Az I.c. és II.c. kategóriában versenyzők dolgozatait az Irinyi OKK Versenybizottság bírálja felül, és dönt a második fordulóba hívásról.

A 2. fordulóban (megyénként egy helyszín) a javítást a pedagógiai intézetek által felkért megyei versenybizottság végzi. Az eredmények alapján elkészítik az országos döntőbe jutott tanulók névsorát, kategóriánként. A megyénként benevezhető létszámot az előző verseny eredményeinek figyelembevételével határozza meg az Irinyi OKK Versenybizottság, és a 2. forduló anyagával együtt elküldi a megyei pedagógiai intézeteknek. Az I.c. és II.c. kategóriákban döntőbe kerülő tanulók létszámát és névsorát az Irinyi OKK Versenybizottság állapítja meg. Az országos döntőbe összességében legfeljebb 200 tanuló hívható be.

Az eredmények közzétételének módja:

Az országos döntőn a verseny eredményhirdetése nyilvánosan és ünnepélyesen történik. A versenyeredmények felkerülnek az internetre, a www.irinyiverseny.mke.org.hu honlapon megtekinthetőek, valamint a verseny teljes anyaga (eredményekkel együtt) megjelenik a Középiskolai Kémiai Lapokban.

Díjazás:

Az országos döntőn, a verseny eredményhirdetésekor kategóriánként, a létszámmal arányosan 2-5 tanuló kap oklevelet, bronzplakettet és a versenybizottság előzetes javaslatának megfelelő tárgy- és pénzjutalmat. További versenyzők írásbeli dicséretet kapnak a helyezésekért, illetve a kiemelkedő részeredményekért. A verseny egészére vonatkozó általános és szakmai értékek alapján a 1998-ban alapított, pénzjutalommal és egyéb értékes tárgyjutalommal járó Irinyi-díjat kap a legjobb 9. osztályos és a legjobb 10. osztályos tanuló. Külön díjazásban részesítjük a verseny valamelyik részében kimagasló teljesítményt elért tanulókat.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk a tehetséggondozásban kimagasló szintű szakmai-emberi teljesítmények elismerését, ezért külön díjazzuk a legeredményesebb felkészítő pedagógusokat is.A verseny eredményei

Forduló
1.forduló
2.forduló


Kapcsolódó oldalak
Tehetségháló
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
EU-s MFPI-projektek
MFPI Weszely Galéria
Egész életen át tartó tanulás program - Leonardo da Vinci
Agressziókezelés