Szolgáltatások
programok
2020. április
HKSzCsPSzV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
html plain titleonly titleandlead full need dontneed 1000
Hírlevél feliratkozás
partnereink
BudapestPortál
Fővárosi Oktatási Portál
Budapesti Ifjúsági Portál
Én iskolám
FOK
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Betűméret csökkentéseBetűméret növelése
Cikk nyomtatása
2013. 01. 16. szerda
Pályázati felhívás szaktanácsadói lista bővítésére

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (MFPI) pályázatot hirdet középiskolák, kollégiumok, SNI intézmények számára, pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében, szaktanácsadói feladatok ellátására.

A szaktanácsadók általános feladatai

A szaktanácsadók feladatköre a kompetenciafejlesztéstől a résztvevő beavatkozásig tart.

Fő feladatuk a tartalmi modernizáció elősegítése, szakmai módszertani segítségnyújtás, információközvetítés egy-egy tantárgy, műveltségterület, intézménytípus vagy kiemelt pedagógiai feladat gondozójaként.

Alapfeladatuk:

 • dokumentumok elemzése, elkészítésének és alkalmazásának segítése,

 • pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzése, értékelése, segítése,

 • tankönyv és taneszköz, illetve pedagógiai módszerek készítésének, kiválasztásának segítése és terjesztése,

 • egyéni szakmai, tanári, tanulói tanácsadás,

 • intézmények belső értékelésének segítése,

 • a szakterületüknek megfelelő oktatás és a nevelés tartalmi és módszertani segítése.

A szaktanácsadók az MFPI belső szakértőinek stratégiai és operatív vezetése alatt dolgoznak.

A külön-külön megpályázható területek:

Egy személy több szaktanácsadói területre is benyújthatja pályázatát!

Tantárgyi szaktanácsadói területek

style2
 • angol nyelv szaktanácsadó
 • biológia szaktanácsadó
 • ember és társadalomismeret szaktanácsadó
 • ének-zene szaktanácsadó
 • fizika szaktanácsadó
 • földrajz szaktanácsadó
 • francia nyelv szaktanácsadó
 • informatika szaktanácsadó
 • kémia szaktanácsadó
 • latin nyelv szaktanácsadó
 • magyar nyelv és irodalom szaktanácsadó
 • matematika szaktanácsadó
 • mozgókép és médiaismeret szaktanácsadó
 • művészettörténet szaktanácsadó
 • német nyelv szaktanácsadó
 • olasz nyelv szaktanácsadó
 • orosz nyelv szaktanácsadó
 • rajz és vizuális kultúra szaktanácsadó
 • testnevelés szaktanácsadó

Szakmacsoport szaktanácsadói területek

 • egészségügy szakmacsoport szaktanácsadó

 • gépészet szakmacsoport szaktanácsadó

 • elektrotechnika-elektronika szakmacsoport szaktanácsadó

 • informatika szakmacsoport szaktanácsadó

 • építészet szakmacsoport szaktanácsadó

 • könnyűipar szakmacsoport szaktanácsadó

 • közlekedés szakmacsoport szaktanácsadó

 • környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport szaktanácsadó

 • közgazdaság szakmacsoport szaktanácsadó

 • ügyvitel szakmacsoport szaktanácsadó

 • kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport szaktanácsadó

 • vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport szaktanácsadó.

Komplex fejlesztői területek

 • intézményszervezési, intézmény átszervezési és intézményműködési helyzetelemző, fejlesztő szaktanácsadás – fejlesztési komplex-szaktanácsadó
 • pedagógiai tevékenységet elemző, fejlesztő szaktanácsadás – pedagógiai fejlesztési folyamat-szaktanácsadó
 • intézményvezetést elemző, fejlesztő szaktanácsadás – vezetésfejlesztési folyamat-szaktanácsadó
 • fejlesztést támogató (mentor) szaktanácsadás, amelynek feladatait a fejlesztési mentor szaktanácsadó

Egyéb területek

 • nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés, oktatás szaktanácsadó
 • kollégiumi nevelés és foglalkozások szaktanácsadó
 • könyvtár-pedagógiai szaktanácsadó
 • gyermek és ifjúságvédelem szaktanácsadó
 • integráció, hátrányos helyzetűek szaktanácsadó
 • diáktanácsadás szaktanácsadó
 • mérés-értékelési szaktanácsadó

Minden szaktanácsadótól legalább 5 terület ismerete elvárt az alábbiak közül:

 • Korszerű pedagógiai elvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások, különösen a kompetencia fejlesztő oktatás-nevelés területén
 • Személyiségfejlesztés, tehetség, képesség kibontakoztatása
 • Közösségfejlesztés, társas-közösségi élet
 • Beilleszkedési, magatartási nehézségek leküzdése
 • Tanulási kudarcnak kitett tanulók segítése
 • Integráció, deszegregáció, hátrányos helyzetűek támogatása
 • Partnerség, team munkában való jártasság
 • Innovatív pedagógiák, projektszemlélet képessége
 • Én- és önkép kialakítására nevelés
 • Hon- és népismeret oktatása
 • Az EU közösségi szemléletének ismerete, aktív, demokratikus állampolgárság
 • Környezeti nevelés, környezettudatos magatartás fejlesztése
 • IKT képességek oktatása, info-kommunikációs kultúra fejlesztése
 • Tanulási módszerek tanítása
 • Testi és lelki egészségre való nevelés gyakorlata
 • Pályaorientációs, életvezetési tanácsadói tevékenységek ismerete
 • Életvitel, gyakorlati ismeretek, háztartástan, mikroökonómia oktatásában való jártasság
 • Roma kisebbségi nevelés-oktatás (vagy nemzeti és etnikai nevelés-oktatás)
 • Tanulók életrendje, szabadideje
 • Közoktatási minőségirányítási, minőségfejlesztési képesség
 • Felnőttoktatási módszertani ismeretek
 • Integrációban, deszegregációban való jártasság
 • Habilitációban, rehabilitációban való jártasság

A szaktanácsadók szükséges kompetenciái

 • a pályázott szakterületnek megfelelő felsőfokú iskolai végzettség, szakképesítés,

 • legalább 5 éves szakmai tapasztalat az oktatás, nevelés, képzési területén,

 • naprakész szakmai ismeret, tanügyigazgatási és mérésmetodikai jártasság,

 • jó szervezőkészség, amit a segítségnyújtás, a tárgyilagosság és a következetesség hat át,

 • kreatív gondolkodás, probléma és lényeglátás,

 • rendelkezik oktatásszervezési gyakorlattal,

 • a pedagógia iránt motivált, érdeklődő, az új iránt fogékony, szakmai fejlesztést már végzett,

 • együttműködési, kompromisszum készség és csapatszellem,

 • szakterülete kompetens fejlesztő szaktanára,

 • nagy munkabírás, türelem és kitartás,

 • empátia, tapintat, jó modor, konfliktuskezelési képesség,

 • csapatjátékos, teamben dolgozó, projekt gyakorlattal rendelkező egyén.

Amennyiben a pályázó a pályázati kiírás kritériumoknak megfelel, felkerül a fővárosi szaktanácsadói listára. A szaktanácsadók szakterülete és elérhetősége felkerül az MFPI honlapjára.

A pályázatokról az MFPI pedagógiai szakértőiből álló bizottsága dönt.

A szaktanácsadó lista nyitott, a pályázatok folyamatosan benyújthatók. A benyújtott pályázatokról a szakértői bíráló bizottság negyedévente dönt.

A pályázó pályázatának benyújtásával vállalja, hogy részt vesz az MFPI felkészítő és továbbképző foglalkozásain, amelyek célja az egységes szakmai, tartalmi követelmények megismerése és elsajátítása. A továbbképzések célja továbbá a szaktanácsadói munkához szükséges kompetenciák fejlesztése.

A szaktanácsadói listáról az iskolák választhatnak (kérhetnek) szaktanácsadót. A szaktanácsadókat az MFPI bízza meg megbízási szerződés vagy vállalkozási szerződés formájában a szaktanácsadói feladatok ellátására. A megbízásban megfogalmazott feladatok ellenőrzését és teljesítésének igazolását az MFPI szakértői végzik. Ha a szaktanácsadónak az MFPI nem ad megbízást, feladatot, akkor a szaktanácsadó díjazást sem kap.

A pályázat tartalma:

 • Szakmai önéletrajz (a szakmai erősségek, kompetenciák kiemelésével)

 • Publikációk

 • Támogató vélemény (munkahelyének igazgatója)

 • Motivációs levél (miért pályázik, mit kíván elérni a megpályázott szakterületen)

 • A nyomtatvány letölthető a www.fppti.hu honlapról.

Pályázhatnak a fővárosi közoktatási intézmények, ill. felsőoktatási intézmények pedagógusai vagy innen nyugdíjba vonult pedagógusok.

A beérkező pályázatok első elbírálását az MFPI szakértőiből álló bíráló bizottság folyamatosan végzi. A bírálat eredményéről minden pályázót értesítünk.

A beadás történhet postán és személyesen az intézet titkárságán (1088 Budapest, Vas u. 8.).

Kapcsolódó oldalak
Tehetségháló
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
EU-s MFPI-projektek
MFPI Weszely Galéria
Egész életen át tartó tanulás program - Leonardo da Vinci
Agressziókezelés